Zbiory Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zapraszamy do naszej siedziby:

ul. Ingardena 3, III piętro.

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Zamawianie książek: https://katalogi.uj.edu.pl/

 

Zbiory Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej - kontakt

Tel. 12 663 2735

mgr Jadwiga Porębska, e-mail: jadwiga.porebska@uj.edu.pl

dr Walentyna Łoś, e-mail: walentyna.los@uj.edu.pl

Zbiory Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Zbiory Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ obejmują literaturę piękną, podręczniki do nauki języków wschodniosłowiańskich, książki i czasopisma z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki, translatologii, kulturoznawstwa, myśli filozoficznej, życia kulturalnego, religijnego, politycznego i społecznego Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz krajów byłego ZSRR. Posiadamy książki w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Nasze zbiory to ok. 42 000 książek i ok. 15 000 egzemplarzy czasopism. W chwili obecnej prenumerujemy 10 tytułów czasopism, m.in.: „Voprosy literatury", „Novyj mir", „NLO", „Movoznavstvo", „Slovo i čas", „Teksty drugie", „Przegląd Rusycystyczny" i inne.

Od 1 stycznia 2016 roku nie uzupełniamy już katalogu kartkowego- nabytków biblioteki po tej dacie należy szukać w katalogu komputerowym BJ. Od 2009 roku wszystkie nabytki są wprowadzane do katalogu komputerowego. Dużej części książek (w sumie ok. 60% zbiorów), zwłaszcza w języku polskim, można szukać w Katalogu Komputerowym Biblioteki Jagiellońskiej (który jest katalogiem wspólnym dla wszystkich bibliotek UJ) z lokalizacją: INST. FIL. WSCHODNIOSŁOW. Chcąc skorzystać z wybranej pozycji w naszej Bibliotece, należy spisać sygnaturę oraz podstawowe dane bibliograficzne (autor, tytuł). Tytuły książek nabytych i wydanych przed 2016 znaleźć można również w katalogach kartkowych, które znajdują się w korytarzu przy ul. Ingardena 3, III piętro. 

Dane bibliograficzne książek są TRANSLITEROWANE - w katalogu kartkowym używana jest transliteracja wg dawnej normy, natomiast w katalogu komputerowym używana jest głównie transliteracja wg nowej normy PN-ISO 9:2000

LINK DO ZASAD TRANSLITERACJI

HISTORIA BIBLIOTEKI IFW do ROKU 2015

WSPOMNIENIA Z SAMIZDATU