Zbiory Zakładu Filologii Węgierskiej

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Zamawianie książek: https://katalogi.uj.edu.pl/

 

Kontakt: 12 663 4504

dr Urszula Lewicka-Rajewska, e-mail: urszula.lewicka-rajewska@uj.edu.pl

oraz 

mgr Grażyna Jurendt-Paruk, e-mail: grazyna.jurendt-paruk@uj.edu.pl

mgr Anieszka Heuchert, e-mail: agnieszka.heuchert@uj.edu.pl

mgr Bożena Kaczmarczyk, e-mail: bozena.kaczmarczyk@uj.edu.pl