Zbiory Instytutu Filologii Słowiańskiej

Zapraszamy do naszej siedziby:

ul. Ingardena 3, III piętro.

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Zamawianie książek: https://katalogi.uj.edu.pl/

 

Zbiory Instytutu Filologii Słowiańskiej - kontakt

Czytelnia i Wypożyczalnia - tel. 12 663 2735

mgr Ewa Tomczyk, e-mail: ewa.tomczyk@uj.edu.pl

 

Zbiory Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ to bogata i niezwykle cenna biblioteka, na którą składa się ponad 50 tys. wolumenów i około 5 tys. roczników czasopism (w tym absolutnie unikalnych w Polsce, np. czasopisma slawistyczne węgierskie czy albańskie w języku francuskim).

Bibliotekę wyróżnia w skali całej neofilologii zaopatrzenie w dzieła z zakresu językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa (teoria, metodologia) oraz szeroko pojętej slawistyki. W ostatnich latach biblioteka wzbogaciła się o dary pochodzące z księgozbiorów profesorów: Urbańczyka, Sławskiego i Zaręby w zakresie językoznawstwa oraz profesora Niedzieli w zakresie literatury. Biblioteka posiada także starszy, cenny legat po Vlastimilu Hoffmanie. Wśród książek językoznawczych wiele cennych i rzadkich dzieł ma dedykacje najwybitniejszych slawistów światowych dla profesorów tzw. krakowskiej szkoły językoznawczej.

Biblioteka prowadzi wymianę z wieloma krajami (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Niemcy, Austria, Włochy; okazjonalnie także Rosja, Litwa, USA).