Główna siedziba Biblioteki - Collegium Paderevianum

Zbiory Biblioteki Wydziału Filologicznego UJ stanowią połączone zbiory bibliotek instytutowych naszego Wydziału.

Główna siedziba Biblioteki w Collegium Paderevianum zaprasza do korzystania ze zbiorów:

  • Instytutu Filologii Angielskiej,
  • Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych,
  • Instytutu Filologii Romańskiej,
  • Instytutu Filologii Germańskiej,
  • Katedry Nordystyki (dawniej Zakładu Filologii Szwedzkiej),
  • Katedry Przekładoznawstwa,
  • Katedry Językoznawstwa Ogólnego.