Godziny otwarcia

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00

Zamawiania książek w katalogu bibliotecznym, czyli https://katalogi.uj.edu.pl/

W sprawach nietypowych można pisać na adres: biblioteka.filologia@uj.edu.pl

Uwaga: oddziały przy ul. Ingardena i Łojasiewicza są czynne do godz. 17.00.