O bibliotece

 Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ została utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r. Zbiory Biblioteki  składają się z połączonych księgozbiorów bibliotek instytutowych stanowiących dotychczas odrębne jednostki administracyjne funkcjonujące przy Instytutach Wydziału Filologicznego. Po przeniesieniu zbiorów do nowej siedziby w budynku Collegium Paderevianum II (lipiec-sierpień 2015)  nastąpiło scalenie księgozbiorów pod względem organizacyjnym i merytorycznym zapewniając użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji poprzez stworzenie nowoczesnego centrum informacji dotyczącego filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

 Biblioteka zapewnia pracownikom i studentom Wydziału szeroki dostęp do aktualnych zasobów odpowiadających profilowi kształcenia na Wydziale, a poprzez organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego przyczynia się do lepszego rozpoznania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych środowiska akademickiego. Efektywne i aktywne zarządzanie zasobami (m. in. poprzez wolny dostęp do zbiorów) wpisuje się w Strategię Rozwoju Wydziału Filologicznego na lata 2015-2020, cel 3: rozwój i optymalne wykorzystanie infrastruktury badawczej i dydaktycznej. 

Zbiory mieszczące się w głównej siedzibie Biblioteki Wydziału Filologicznego składają się z połączonych księgozbiorów filologii angielskiej, germańskiej, szwedzkiej, romańskiej (włoska, hiszpańska, francuska, portugalska, katalońska, rumuńska), językoznawstwa ogólnego, przekładoznawstwa oraz filologii orientalnych i hungarystyki).  Księgozbiór mieści się na 3000 metrach bieżących półek i zawiera ok. 150 tys. woluminów. Poza główną siedzibą w Collegium Paderevianum pozostają na razie zbiory: filologie słowiańskie oraz filologia klasyczna, a ich przeprowadzka planowana jest w terminie późniejszym. Zbiory znajdujące się poza główną siedzibą Biblioteki liczą ok. 250 tyś. woluminów i mieszczą się na 5500 metrów bieżących półek

Zbiory biblioteczne są katalogowane na bieżąco w systemie VTLS/Virtua (obecnie ALMA) oraz zamawiane i wypożyczane komputerowo przez katalog biblioteczny UJ.

Biblioteka mieści się w nowoczesnym budynku w pełni przystosowanym do obsługi czytelników niepełnosprawnych, budynek jest również klimatyzowany. Po terenie Biblioteki użytkownicy poruszają się swobodnie korzystając w pełni z wolnego dostępu do półek oraz z 50 miejsc w czytelni wyposażonych również w komputery z bezpłatnym internetem. Czytelnicy mogą korzystać w Bibliotece bezpłatnie i bez ograniczeń z dwóch nowoczesnych skanerów. 

Personel Biblioteki stanowi wysokokwalifikowana kadra bibliotekarzy z wyższym wykształceniem właściwym dla danej filologii, lub z wyższym wykształceniem bibliotekoznawczym.