Poznaj bazę Scopus

Czym jest Scopus? Co znajdę w bazie Scopus? Jak dobierane są źródła indeksowane w bazie Scopus? Dlaczego i do czego używać bazy Scopus?

Webinarium 1

Scopus to największa bibliograficzna baza danych na świecie gromadząca informacje o globalnym dorobku naukowym. Podczas webinarium zostanie zaprezentowana i omówiona zawartość bazy. Uczestnicy dowiedzą się jakiego typu informacje i w jakiej formie są gromadzone w bazie Scopus.

Wyszukiwanie relewantnej literatury naukowej w bazie Scopus

Webinarium 2

Szeroka zawartość bazy Scopus pozwala dotrzeć do najlepszych publikacji naukowych z dowolnej dyscypliny z całego świata. Podczas webinarium uczestnicy poznają sposoby wyszukiwania literatury naukowej. Zostaną zaprezentowane funkcjonalności bazy takie jak wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie listy rezultatów, przeglądanie zasobów powiązanych oraz docieranie do pełnego tekstu za pośrednictwem bazy Scopus

Scopus - wskaźniki bibliometryczne

Webinarium 3

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną informacje o dostępnych w bazie Scopus wskaźnikach bibliometrycznych. Prowadząca wyjaśni, jakie dane wpływają na wartości liczbowe wskaźników i jak je interpretować. Omówione zostaną wskaźniki służące do oceny czasopism, artykułów i dorobku naukowca, takie jak CiteScore, SJR, SNIP, a także Full-weighted Citation Impact i Index Hirscha. Podczas krótkiej demonstracji online uczestnicy dowiedzą się, gdzie widoczne są wskaźniki w bazie Scopus i jak je znaleźć.

Scopus - wyszukiwanie zaawansowane

Webinarium 4

Podczas webinarium zostanie zaprezentowane wyszukiwanie zaawansowane w bazie Scopus. Omówione zostanie, jak stosować operatory logiczne oraz wybrane kody Scopus Field Codes przy wyszkuiwaniu relewantnej literatury.

Data opublikowania: 08.06.2020
Osoba publikująca: Monika Curyło