Baza Bibliografii

I. Instrukcje

II. Pomoc

Koordynator ds. Bazy Bibliografii Publikacjii Wydziału Filologicznego

e-mail: repozytorium.filologia@uj.edu.pl

III. Czasopisma

Punktację czasopism z listy MNiSW oraz jej zmiany w ostatnich latach można znaleźć w bazie http://www.arianta.pl/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych - strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Komunikat zmieniający Wykaz czasopism punktowanych 2015

IV. Komunikaty

KOMUNIKAT Oddziału Zbiorów Cyfrowych BJ z dnia 14 kwietnia 2016 r.

W związku z różnego rodzaju problemami związanymi z opisem rozdziałów w książkach występujących w publikacjach, które publikowane są w seriach punktowanych umieszczonych na listach A, B, C MNiSW podaję informacje, które umożliwią ich poprawne przyporządkowanie do odpowiednich typów:

1. jeżeli czasopismo znajduje się na listach punktowanych i w ciągu czasopiśmiennym zostanie wydana monografia to publikacje w niej umieszczone można przyporządkować do typu artykuł w czasopiśmie.
2. Nie będzie również błędem przyporządkowanie takiej publikacji do rozdziału w książce jeżeli poprawnie zostanie umieszczony ISSN w polu seria opisu bibliograficznego.
3. Wybór odpowiedniego typu zależy od katalogującego lub kontrolującego opis w RUJ.
4. Proszę pamiętać o tym, że opis jest przesyłany do PBN i w trakcie przesyłu opisy rozdziałów z serią punktowaną zamieniane są na artykuły w czasopiśmie.
5. W trakcie parametryzacji na UJ opisy rozdziałów z serią punktowaną wliczane są do rubryki artykuły w czasopismach naukowych.

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych,   Biblioteka Jagiellońska

V. Otwarta nauka

VI. PBN Polska Bibliografia Naukowa

http://pbn.nauka.gov.pl/

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to system gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców oraz o polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 czerwca 2015 r.  polskie instytucje naukowe zobligowane są do wprowadzania do PBN danych o publikacjach swoich pracowników.

VII. System Informacji o Nauce