Baza Bibliografii

I. Instrukcje

II. Pomoc

Koordynator ds. Bazy Bibliografii Publikacjii Wydziału Filologicznego

e-mail: repozytorium.filologia@uj.edu.pl

III. Czasopisma

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

19/02/2021
19 lutego 2021 roku MEiN opublikowało informację o zmianie i sprostowaniu wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonego 9 lutego 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. czyli nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

11/02/2021
9 lutego 2021 roku MEiN wydało komunikat i opublikowało rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Punktację czasopism z listy MNiSW oraz jej zmiany w ostatnich latach można znaleźć w bazie http://www.arianta.pl/

 

 

Zaktualizowane wykazy czasopism dla dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo na 3.12.2021

Na stronie Wydziału Filologicznego opublikowane zostały zaktualizowane wykazy czasopism dla dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo (na dzień 3.12.2021):

https://filg.uj.edu.pl/nauka/dla-pracownikow

IV. Komunikaty

Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

21/01/2019
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 18 stycznia 2019 r. ogłosiło Komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym i obejmuje 536 pozycji.

6485_mnisw_logo_glowna_2.png

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma służyć podniesieniu rangii monografii naukowych oraz usunięciu z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych.

Nowe rozporządzenie o ewaluacji, aktualnie w przygotowaniu, ma zdecydowanie podnosić liczbę punktów za monografie: z 25 do 80 punktów. Dodatkowo w przypadku 36 najważniejszych wydawnictw światowych – do 300 punktów dla monografii humanistycznych, społecznych i teologicznych (oraz do 200 punktów w przypadku pozostałych dziedzin).

Wykaz wydawnictw w przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

Treść Komunikatu

Więcej informacji

 

KOMUNIKAT Oddziału Zbiorów Cyfrowych BJ z dnia 14 kwietnia 2016 r.

W związku z różnego rodzaju problemami związanymi z opisem rozdziałów w książkach występujących w publikacjach, które publikowane są w seriach punktowanych umieszczonych na listach A, B, C MNiSW podaję informacje, które umożliwią ich poprawne przyporządkowanie do odpowiednich typów:

1. jeżeli czasopismo znajduje się na listach punktowanych i w ciągu czasopiśmiennym zostanie wydana monografia to publikacje w niej umieszczone można przyporządkować do typu artykuł w czasopiśmie.
2. Nie będzie również błędem przyporządkowanie takiej publikacji do rozdziału w książce jeżeli poprawnie zostanie umieszczony ISSN w polu seria opisu bibliograficznego.
3. Wybór odpowiedniego typu zależy od katalogującego lub kontrolującego opis w RUJ.
4. Proszę pamiętać o tym, że opis jest przesyłany do PBN i w trakcie przesyłu opisy rozdziałów z serią punktowaną zamieniane są na artykuły w czasopiśmie.
5. W trakcie parametryzacji na UJ opisy rozdziałów z serią punktowaną wliczane są do rubryki artykuły w czasopismach naukowych.

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych,   Biblioteka Jagiellońska

V. Otwarta nauka

VI. PBN Polska Bibliografia Naukowa

http://pbn.nauka.gov.pl/

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to system gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców oraz o polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 czerwca 2015 r.  polskie instytucje naukowe zobligowane są do wprowadzania do PBN danych o publikacjach swoich pracowników.

VII. System Informacji o Nauce