Wystawa plakatów ukraińskich artystów

Termin: 09.11.2023
Miejsce: Biblioteka Wydziału Filologicznego, Al. Mickiewicza 9B

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na otwarcie wystawy plakatów artystów ukraińskich pt. „To, co nas łączy: polsko-ukraińskie dziedzictwo kulturowe na plakatach współczesnych ukraińskich artystów”.

Z plakatami można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Filologicznego, Al. Mickiewicza 9B, parter, w godzinach otwarcia Biblioteki.

Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek 9 listopada 2023, o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki. Planujemy również połączenie online z kuratorem wystawy drem Andrijem Budnykiem (Katedra Projektowania Graficznego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Kijowie).

Zapraszamy do zdalnego uczestnictwa w uroczystości (poniżej link) lub do odwiedzenia nas osobiście.

Połączenie online jest dostępne dla każdego kto kliknie w link, zachęcamy do przekazywania tego zaproszenia przyjaciołom i znajomym. Korzystamy z Teamsów, ale nie jest konieczne pobieranie aplikacji, wystarczy kliknąć w link.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Lub

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a04JmNLWwL1e9kUKtMK1EWJcwwkEvWQcNjKFLUqprWT01%40thread.tacv2/1699363358268?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%226c0e830f-8b76-4f30-a27e-f73be30e7d47%22%7d

 

 

     

   

Data opublikowania: 08.11.2023
Osoba publikująca: Monika Curyło