"Katalogowanie zbiorów w języku perskim w Bibliotece Wydziału Filologicznego"

Termin: 01.01.2023 - 31.05.2023
Księgozbiór iranistyczny  

KATALOGOWANIE ZBIORÓW W JĘZYKU PERSKIM W BIBLIOTECE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Grant finansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage, z działania nr 4 Infrastruktura#1 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

U1U/P01/NO/04.05

Data opublikowania: 01.01.2023
Osoba publikująca: Monika Curyło